Časy tréninků

Pondělí: 17:00 - 18:30 (pro starší 19:00)

Čtvrtek:  17:00 - 18:30 (pro starší 19:00)

 

Příchod na trénink vždy nejméně 15 minut před zahájením!

Tréninková strategie

Pohybové schopnosti se rozvíjí systematickou tělesnou přípravou. Bereme proto v úvahu věk cvičenců a podle toho volíme vhodná cvičení a jejich dávkování.

 

Mladší školní věk (6 - 11 let) - senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností, pohyblivosti a rychlostních schopností. Zatím nejsou vhodné předpoklady pro soustředěnější vytrvalostní a silový rozvoj.

 

Starší školní věk (11 - 15 let) - rozvoj myšlení, paměti, motorické učení na vrcholu (13 let), ideální pro rozvoj obratnosti a techniky, 10 - 13 let období přiznívé pro získání "rychlostního základu", lze užívat soustředější vytrvalostní trénink.

 

Dorostový věk (15 - 18 let) - logické myšlení, od 16 let je možné zvyšovat tréninkové metody, lze rozvíjet všechny pohybové schopnosti, organismus je připravený i na anaerobní zatížení, zdokonalování techniky až do potřebných detailů, větší důraz na taktickou přípravu.